/Site/Data/1113/Files/PRISLISTA%20styr%209_11_2015.doc                                                        PUBLIKATIONER - PRISLISTA 9.10.2015

 

Ny publikation         GULA FARAN 

                              författare Martin Andersson

                              SKRIFTER UTGIVNA AV SIBBO HEMBYGDSFÖRENING R.F. XX

                              Till Söderkulla i  Sibbo anlände 800 hunghuser för skogsarbete i
                             augusti 1916.

                             Martin  Andersson har bekantat sig med dokument om deras levnads

                             förhållanden och de problem de förorsakade den lokala befolkningen.

 

                             Pris: 10 euro

 


                             

Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.