Här kan du se videosnuttar där Karl-Henrik Boxström presenterar föremål på hembygdsmuseet Sibbesgården 

 

Muséer och fornlämningar

Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.