Här kan du se videosnuttar där Karl-Henrik Boxström presenterar föremål på hembygdsmuseet Sibbesgården 

 

Muséer och fornlämningar

Årsbladet hembrygden 2023

Årsbladet hemBrygden 2023 kom ut i november 2023Läs mera »
Hans K Blomberg
12.12.2023 kl. 12:05

Sibbesgården

Hembygdsmuséet finns i Gesterby, som är en av Sibbos äldsta byar.
På museiområdet kan man besöka flera gamla byggnader som ger en bild av hur livet såg ut i Sibbo för länge sedan. Sibbo Hembygdsförening upprätthåller hembygdssamlingen och erbjuder invånare både fester och utställningar sommartid.

Sibbesgården är öppet för allmänheten på sommaren.
Öppet: Första söndagen i juni, juli och augusti.
Första söndagen i juni
har varit vikt för den årliga HEMBYGDSFESTEN och då har det krävts en inträdesavgift av vuxna besökare.
Första söndagen i juli
har de senaste åren varit vikt för BARNENS DAG, som ordnats av Sibbo 4H och då har man kunnat besöka alla museibyggnaderna kl 13 - 16 utan inträdesavgift. 
Första söndagen i augusti har museet varit öppen kl 13 -16 utan inträdesavgift

Adress: Gesterbyvägen 12, 04130 Sibbo

 

Sibbesgårdens historia

Byggnadernas historia
Kort beskrivning av byggnaderrna

Lin - Från frö till fiber

Aikamatka Sibbesgårdeniin

Sibbo jordbruksmuseum

Sibbo jordbruksmuseum finns i Kyrkoby invid Sibbo kyrka.
Sibbo jordbruksmuseum uppvisar jordbruksredskap från "häståldern" d.v.s. tiden före motordrivna maskiners intåg i jordbruket. Även själva byggnaden har tjänat som Sibbo sockens sädeslånemagasin och är som sådan intressant, uppförd i stock med silos med dubbla väggar.

Sibbo jordbruksmuseum är öppet för allmänheten på sommaren.
Öppet andra söndagen i juni, juli och augusti kl 13 -16 utan inträdesavgift.
Andra söndagen i juni 
har man haft möjlighet att få dukar och lakan manglade på museets stenmangel.
Andra söndagen i juli är museet öppet kl 13 - 16 efter Frilutftsgudstjänst som ordnas av församlingen.
Andra söndagen i augusti är museet öppet kl 13 - 16.

Adress: Kungsvägen 19, 04130 Sibbo

 

Sibbo jordbruksmuseums historia

Fornborgen Sibbesborg

Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.