Evenemang

Jun 2023
TiOnToFr
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
04.06
Hembygdsfest på Sibbesgården Traditionsenlig hembygdsfest på Sibbesgården kl 14.00
11.06
Stenmangling i jordbruksmuseet Sibbo jordbruksmuseum är öppet för allmänheten med möjlighet till stenmangling. kl 13.00 - 16.00
02.07
Barnens dag på Sibbesgården Sibbo 4H ordnar lekar, ponnyridning och annan sysselsättning för barn på Sibbesgården kl 13 - 16
09.07
Friluftsgudstjänst på kyrkbacken Sibbo svenska församling ordnar friluftsgudstjänst på kyrkbacken kl 12-13
06.08
Sibbesgården är öppen för allmänheten Hembygdsmuseet är öppet för allmänheten möjligen med demonstrationer och försäljningar
13.08
Sibbo jordbruksmuseum är öppet för allmänheten Sibbo jordbruksmuseum är öppet för allmänheten med möjlighet till försäljning av hantverk och jordbruksprodukter
20.08
Dans och Musik i Herrgårdsmiljö på Söderkulla gård Öst Nylands Brage uppför ett skådespel i 4 akter
Box hornorkester spelar på Sibbesgården sommaren 2021

Du kan se konserten på You Tube: Box hornorkester spelar på Sibbesgården sommaren 2021
 

En film om mjölkgårdarna i Sibbo
kan ses på You Tube: Mjölkgårdar i Sibbo Sipoon maitotilat

En illustrerad verksamhetsberättelse 2021 finns under Om Föreningen

         Välkommen till våra hemsidor!

           Se vad vi gör i  händelsekalender, infobladen eller i  

           lokaltidningarna.  Våra kontaktuppgifter och mycket

           annat hittar du på hemsidorna.   

            

          Carita Olander är föreningens kanslist. 
          Hon nås på adressen:   carita.olander@elisanet.fi,                        eller per telefon på nummer: 0405307753

Här under:

Infobladet HEMBRYGDEN

Årsbladet HEMBRYGDEN

ANDRA PUBLIKATIONER

 

          

        

 

 

                

 

 

       

 

Enkelt e-postformulär

Skriv siffran 7 med bokstäver:

     Infobladet HEMBRYGEN

          - Infobladet HEMBRYGDEN 1/2020
          - Infobladet HEMBRYGDEN 2/2020
          - Infobladet HEMBRYGDEN 2/2019

          - Infobladet HEMBRYGDEN 1/2019

          - Infobladet HEMBRYGDEN 1/2014
          - Infobladet HEMBRYGDEN 2/2014

          - Infobladet HEMBRYGDEN 3/2014

          - Infobladet HEMBRYGDEN 1/2015

          - Infobladet HEMBRYGDEN 2/2015

          - Infobladet HEMBRYGDEN 3/2015

          - Infobladet HEMBRYGDEN 1/2016  

          -Infobladet HEMBRYGEN 2/2016

          - Infobladet HEMBRYGDEN 3/2016

          - Infobladet HEMBRYGDEN 1/2017

          - infobladet HEMBRYGDEN 2/2017

          - Infobladet HEMBRYGDEN 3/2017

          - Infobladet HEMBRYGDEN 3/2018

        

                  

Årsbladet Hembrygden

Sedan ca 15 år tillbaka ger föreningen ut ett årsblad, med artiklar om det gamla Sibbo, och ibland det nya.

Årsbladet hemBrygden 2016 berättar om Pörtö och Söderskär, om Gabriel Mauritz Waenerberg, som gav upphov till namnet Doctorsvägen i Hangelby,om väderkvarnen på Sälgkulla, om föreningen Sibbo byggnadstradition rf, om Söderkulla hornkapell och Box hornkapell/hornorkester,om Olympiska spelen 1952, om utetuppen i kyrklandskapet om den nyutkomna publikationen Gula faran. Sibbo hembygdsförening presenterar sina planer för år 2017 Finlands 100 års självständighetsår.

 

Årsbladet hemBrygden 2015 berättar om Gamla Kommunalhusets historia och om omvandlingen av "Komu" till Lilla Villan. Söderkulla gård uppstod på resterna av Massby kungsladugård, var säte för Söderkulla jordbruksskola, skogsvaktarskola, tegelfabrik, kvarn, såg och Söderkulla verkstäder och är i dag en del av den planerade staden Sibbesborg. Stufas drängstugas förfall och renovering, släktforskning i hembygdsföreningens utrymmen, aktiva 4 H ungdomar, amiralen på Söderkulla gårds dragning till nationalsocialialismen, veteranernas samling av minnesföremål och Sibbo hembygdsförenings program kommande sommarsäsong beskrivs i ord och bild i årsbladet, som kan köpas i Sibbo bokhandel och även beställas från Sibbo hembygdsförening

e-post: sibbo.hembygd@gmail.com.

 

I årsbladet 2014 berättar föreningens hedersordförande Sten Enbom om hur hembygdsföreningen utvecklades under hans ledning under fjorton händelserika år då han var föreningens ordförande. Årsbladet kan köpas av föreningens kanslist och styrelsemedlemmar.

 

             

I årsbladet 2013 berättar föreningens mångåriga ordförande om de första             entusiastistka föreningsmedlemmar, som räddade Sibbo Gamla kyrka för eftervärden. Sibbesgården, jordbruksmuséet och en del av föreningens verksamhet presenteras. Föreningar, grupper och personer , som vill föra traditioner vidare eller dokumentera historier, ges utrymme i bladet. Men också en framtidsvision, utvecklandet av Nickby enligt Cultural planning metoden presenteras.

 

I årsbladet 2012 berättar Odin Sjöholm om Glamars hemman i Massby, som upphörde att finnas till på 1780-talet, men som idag lever kvar i namn i Söderkulla. Hedvig Halen levandegör Norra Paipis bykyrka 90-åriga historia. Skärgården vill man hålla vid liv och med de nya förbindelselinjerna ges en bättre chans. Man vill också ta till vara de gamla skutskepparnas minnen och komma ihåg tillsammans i en bok. Om det här berättar Thure Malmberg respektive Henrik Westermarck. Gritt Lindroos berättar om Smeds i Borgby, en gård med anor från 1500-talet med en färgstark historia. 

Årsbladet finns att köpa i Sibbo bokhandel i Nickby och Aktia i Söderkulla (10e). Beställningar kan också göras från föreningen via kanslist Kamilla Widén, tel. 050-337 0050 eller e-post sibbo,hembygd@gmail.com eller via någon styrelsemedlem.

 

Från flydda tider till dagens verklighet SKEDEN I SIBBOS HISTORIA

"Lilla Sibbohistoriken"s andra upplagan har kommit ut. Den kan köpas vid julgatans öppning i Enter, i Sibbo bokhandel och av föreningens kanslist eller av styrelsemedlemmar. Priset är 30€. Några exemplar av första upplagan från 2004 kan ännu erhållas till priset 28€.

Söndag
4.6
14:00

Hembygdsfest på Sibbesgården

Traditionsenlig hembygdsfest på Sibbesgården kl 14.00
Sibbesgården
Söndag
11.6
13:00

Stenmangling i jordbruksmuseet

Sibbo jordbruksmuseum är öppet för allmänheten med möjlighet till stenmangling. kl 13.00 - 16.00
Söndag
2.7
13:00

Barnens dag på Sibbesgården

Sibbo 4H ordnar lekar, ponnyridning och annan sysselsättning för barn på Sibbesgården kl 13 - 16
Söndag
9.7
12:00

Friluftsgudstjänst på kyrkbacken

Sibbo svenska församling ordnar friluftsgudstjänst på kyrkbacken kl 12-13
Sibbo jordbruksmuseum
Söndag
6.8
13:00

Sibbesgården är öppen för allmänheten

Hembygdsmuseet är öppet för allmänheten möjligen med demonstrationer och försäljningar
Sibbesgården
Söndag
13.8
13:00

Sibbo jordbruksmuseum är öppet för allmänheten

Sibbo jordbruksmuseum är öppet för allmänheten med möjlighet till försäljning av hantverk och jordbruksprodukter
Sibbo jordbruksmuseum
Söndag
20.8
14:00

Dans och Musik i Herrgårdsmiljö på Söderkulla gård

Öst Nylands Brage uppför ett skådespel i 4 akter
Söderkulla gård friluftsscen
Sibbo hembygdsförening r.f. r.f. - En medlem av Finlands Svenska Hembygdsförbund FSH r.f.